Tandvården har alltid varit en tacksam bransch för innovation och modern teknologi. Framstegen har inneburit ständiga förbättringar för patienterna.

På många sätt är den tekniska utvecklingen av tandvård uppenbar. Vi bokar tider i datorn, vi tar digitala röntgenbilder och på det viset är många kliniker i Sverige moderna.

Utmaningen inom den dentala utvecklingen är, att från de kunskaper vi tandläkare får under vår tid på tandläkarhögskolan, måste vi ha en förmåga att ständigt expandera och utveckla vår kompetens för att lösa allt mer komplexa problem till förmån för våra patienter.

 

 

Det var i USA som tandlaboratorierna först anammade CAD-CAM teknologin

Du har säkert hört talas om hur de gör fantastiska restaureringar med lövtunna fasader och än så länge är det är bara i USA som man tillverkar utrustning som använder blå laserteknik för att kunna göra kliniska arbeten med extremt hög precision.

Blå laserteknik arbetar med våglängder på 450 nm, vilket ger möjlighet att fånga små detaljer för större exakthet i klinisk prostetik.

Så mycket bättre för patienterna!

Den sedvanliga metoden vid restaureringsbehandlingar i Sverige är en ganska jobbig och tidskrävande procedur. Den innebär att patienten genomgår en ganska obekväm behandling, bland annat med avtryckstagning och insättning av temporära kronor. Patienten tvingas vänta på att den riktiga kronan ska tillverkas på ett externt labb. När den är färdig, krävs att patienten åker tillbaka till sin tandläkare och än en gång ska det  läggas bedövning och behandlas. Den provisoriska lösningen som patienten haft i munnen sedan förra behandlingstillfället ska plockas bort och först därefter kan tandläkaren slutföra arbetet.

 

Hos oss gör vi klart arbetet vid ett tillfälle

Det är enklare och bekvämare för patienten om kliniken har resurser att tillverka kronor på plats, så att hela behandlingen blir klar med detsamma.
Även om vi är en liten klinik i Uddevalla, så finner du hos oss den senaste teknologin från USA. Vi scannar med blå laser, vi har den senaste CAD-CAM utrustningen och vi tillverkar kronorna på plats, allt sker vid ett behandlingstillfälle. 
Jag förstår att en och annan blir förvånade när de kommer hit, eftersom det är väldigt få kliniker i Sverige som har den här typen av teknologi.

I en precisionssvarv skapas fyllningen eller kronan. Två axlar arbetar samtidigt och maskinen beräknar anpassade fräsbanor med mikrometer-exakt precision.